+996 (501) 50-05-00
+996 (555) 42-40-04

Золотой самородок

Золотой самородок

Золотой самородок

Продолжительность: 12.11.2021 - 26.11.2021
Вход свободный
КНМИИ им. Г. Айтиева

Описание

Персональная выставка Турсункулова Асана Амановича
«Золотой самородок»

Открытие выставки: 12-ноября, 11:00
Период работы: 12-26 ноября 2021 г.
Место проведения: КНМИИ им. Г. Айтиева, ул. Абдрахманова 196

Турсункулов Асан Аманович родился в 1961 году, 7-июля в селе Сары-Кашка Аксыйского района, Джалал-Абатской области Кыргызской Республики. С 1985 – года участник международных и республиканских выставок. С 1997 года член Союза художников Кыргызстана.
Персональная выставка художника, лауреата государственной премии молодежи им. Ч. Айтматова Асана Турсункулова «Золотой самородок», «Кылым дастаны» «Буюккан кайран жылдыздарым», посвящена свободе и является творческим отчетом к 60 летнему юбилею художника.
На выставке будут представлены 34 (в живописи - 13 и графике – 21) ранее известные работы автора с начала творческой деятельности и последние творения:
•    «Выдающиеся люди золотого века»
•    «Летопись века» «Закатившиеся звезды мои»
•    «Золотая чаша»
•    «По следам предков» 
Асан Аманович: «Я горжусь, что являюсь сыном великого народа. Уверен наши потомки, так же будут гордится этой миссией. Мой народ несет в себе божий дар. Учитывая многих святых вещей, я их стараюсь отразить в своих картинах». 

«Алтын уютку» аттуу
Турсункулов Асан Амановичтин жеке көргөзмөсү

Көргөзмөнүн ачылышы: 12-ноябрь, 11:00
Иштөө мезгили: 2021-жылдын 12-ноябрынан 26-ноябрына чейин.
Өткөрүлүүчү жери: Г.Айтиев атындагы КУСӨМ, Абдрахманов көчөсү 196

Турсункулов Асан Аманович 1961-жылы 7-июлда Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Сары-Кашка айылында туулган. 1985 – жылдан тартып эл аралык жана республикалык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. 1997-жылдан баштап Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү
Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси, сүрөтчү Турсункулов Асан Амановичтин эркиндикке арналган «Алтын уютку» «Кылым дастаны» «Буюккан кайран жылдыздарым» деген жеке көргөзмөсү ачылууда. Көргөзмө сүрөтчүнүн 60 жылдыгына арналган чыгармачылык отчет болуп саналат.
Көргөзмөдө 34 (живопись - 13 жана графика – 21) сүрөтү, чыгармачыл иш-аракеттеринин башталышынан бери автордун белгилүү чыгармалары жана акыркы иштери көрсөтүлмөкчү:
•     «Алтын доордун көрүнүктүү адамдары»
•    «Кылымдын санжырасы» «Менин өчкөн жылдыздарым»
•    «Алтын аяк»
•    «Ата-бабанын изи менен» 
Асан Аманович: «Мен улуу элдин уулу болгонума сыймыктанам. Биздин урпактар да бул миссия менен сыймыктанат деп ишенем. Элим Кудайдын белегин алып жүрөт. Көптөгөн ыйык нерселерди эске алып, аларды сүрөттөрүмдө чагылдырууга аракет кылам».