+996 (501) 50-05-00
+996 (555) 42-40-04

Токой сааты

Токой сааты

Токой сааты

Продолжительность: 45 минут
Театр кукол

Описание

Автор: М.Стефанов

Которгон: Н.Мусаева

“Токой сааты”

Бул окуя кыйышпас достор: Аюу менен коёнек жашаган токойдо болгон.  Алар бири-бирин тамашалашып, коён  аюуну  “кодогой” десе, аюу коёнду “челек” деп ат коюп алышкан. Бул тамаша өздөрүнө аябай жагат. Токойдо саат дагы жок. Ошон үчүн айбанаттар таң эрте күн менен кошо ойгонушат. Ошентип, биздин токойдогу окуябыз башталат...

Койгон режиссер:    В.В.Анникова КРнын  эмгек сиңирген артисти.                                    

Сүрөтчү:                    К.Ибраимов

Музыкасы:                Б.Исмаилов

Каармандар:

Коён

Түлкү

Аюу

Сагызган

Таңкылдак

Кыргызский государственный театр кукол им. М. Жангазиева Кыргызстан, г. Бишкек 720040, ул. Абдрахманова 230 A
Тел.: + 996 312 67 06 41, + 996 312 67 06 17
E-mail: teatrkukol1939@mail.ru