Тайбас

Описание

2005-жыл.

Автор: И.Колоб

“Тайбас”

Илгери-илгери  жаш, жакшынакай бир дөбөт жашаптыр. Аны Фердиненд деп аташчу экен. Ал абдан күчтүү жана эр жүрөк болуптур. Андан баары жалтанышып, ал турсун карышкыр да андан коркчу экен. Жылдардан жылдар өтөт. Ферндинанд карып калыптыр. Анан ал боорукер эчки менен чогуу жашап калат. Ошол эле учурда тентек көк улакка көз салып, каралашат.

Койгон режиссер: Валентина Васильевна Анникова КРнын эмгек сиңирген артисти

Сүрөтчү: Каныбек Ибраимов КРнын эмгек сиңирген ишмери

Музыкасы: Александр Берляков

 

Каармандар:

Ит

Короз

Эчки

Түлкү

Улак

Үпүп

Билет баасы: 100 сом
Байланыш телефондору: 0312 670617; 0312670641