Сказка о царе Салтане!

Сказка о царе Салтане!

Сказка о царе Салтане!

Продолжительность: 45 минут
Цена не установлена
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева

Описание

Сказка о царе Салтане!

Цена билета: 100 сом 
Билет баасы: 100 сом

Төлөм 3 жылдан баштап. 3 жашка чейин коштоп жүргөн адам сатып алат.
Оплата с 3-х лет. До 3х лет покупает сопровождающий человек.

Кыргыз мамлекеттик М.Жангазиев атындагы куурчак театры
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева
Кыргызстан, г. Бишкек 720040, ул. Абдрахманова 230 A

Тел.: + 996 (312) 67 06 41+ 996 (312) 67 06 17
E-mail: teatrkukol1939@mail.ru