+996 (501) 50-05-00
+996 (555) 42-40-04

​​​​Шайыр достор

​​​​Шайыр достор

​​​​Шайыр достор

Продолжительность: 45 минут
Цена не установлена
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева

Описание

2004-жыл.

Автор: Жолдош Эркимбаев

“Шайыр достор”

“Шайыр достор” аттуу спектаклде биздин кичинекей корүүчүлөр Бакыт аттуу окуучу баланын короосундагы кичинекей күчүк менен мышык чыныгы достор экендиги тууралуу болмокчу. Абдан кызыктуу окуяларга туш болгон ал жаныбарлар жөнүндө достук деген тушүнүк эле эмес экендиги тууралуу бул оюндан анык корүүгө болот.

Койгон режиссер: Жолдош Асанович Эркимбаев КРнын эмгек сиңирген артисти
Сүрөтчү: Н.Докеев.
Музыкасы: Тандалган музыкалардын топтому
Каармандар:
АКТӨШ (күчүк)
АЛА МОЮН (мышык)
ЧОҢ ИТ
БАКЫТ

Цена билета: 100 сом 
Билет баасы: 100 сом

Оплата с 3-х лет. До 3х лет покупает сопровождающий человек.

Кыргыз мамлекеттик М.Жангазиев атындагы куурчак театры
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева
Кыргызстан, г. Бишкек 720040, ул. Абдрахманова 230 A

Тел.: + 996 (312) 67 06 41, + 996 (312) 67 06 17
E-mail: teatrkukol1939@mail.ru