Курманжан датка

Курманжан датка

Курманжан датка

Продолжительность: Уточняется
Цена не установлена
Кыргызский драм. театр им. Т. Абдумомунова

Описание

 

Тарыхый  драма. Авторлор – Төлөгөн Касымбеков, Көчкөн Сактанов

 

Бул спектакль ХIХ-к. Элинин тарыхый окуяларын өз кучагына алып, Кокон хандыгындагы татаал учурду көз алдыга тартат. Алымбек датканын акылман жары Курманжан күйөөсү өлгөндөн кийин анжиян, аксы, арка, анын ичинен алакандай Анжиян элинин биримдигин сактап калыш үчүн оруска кол сунат. Падышанын желдеттеринин  огунан коркпой өлүмгө баш байлаган уулдарынын өмүрүнөн элдин келечеги бийик турат. Жалпы Туркстан элинин биримдигин көздөгөн Курманжан датканын образы эненин -ыйык өлбөс-өчпөс образы.   

Койгон режиссеру: КР Эл артисти М. Рыскулов атындагы сыйлыктын ээси Б. Ибраев, КР Эл артисти, М. Рыскулов атындагы сыйлыктын ээси З. Сооронбаев.