Эр Төштүк

Эр Төштүк

Эр Төштүк

23 апреля
Вторник 18:30
Продолжительность: Уточняется
Стоимость: 300 сом
Кыргызский драм. театр им. Т. Абдумомунова

Описание

Ж.Садыков 
«Эр Төштүк”
(Кенже эпостун негизиндеги жомок)

Режиссёру-А.Кыдырмышев

Түрк тилдүү элдердин баары аздектеген “Эр Төштүк” кенже эпосунун негизинде коюлган жомок көрүүчүлөрдү сыйкыр дүйнөгө жетелеп, каармандар алардын жан дүйнөсүн аруулантып адабиятка болгон сүйүүсүн арттырат. 

Жомоктун башкы каарманы Эр Төштүктүн эрдиктери кайратмандуулукка, баатырдыкка үндөсө, Маамыттар чыныгы дос болууну үйрөтүп Жез кемпирдин образы адам адам болгону аны коштоп жүргөн көп жүздүүлүктү баяндап берет. Мындан сырткары жомокто көптөгөн образдар театр сүйүүчүлөрүн кайдыгер калтырбайт.

Кыргызстан, Бишкек г., Абдымомунова улица, 222
+996 (312) 66–57–17 касса +996 (312) 66–05–90 для коллективных заявок