+996 (501) 50-05-00
+996 (555) 42-40-04

Амалкөй Куйручук

Амалкөй Куйручук

Амалкөй Куйручук

Продолжительность: 45 минут
Цена не установлена
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева

Описание

Амалкөй Куйручук

автор: Н.Медведкина
которгон: А. Райымкулова

Байлыкка манчыркаган, көзүн май баскан – Миңбай, Айгүлдүн жападан жалгыз уйун тартып алат. Ачка калган балдары ыйлап, апасынын шаштысын кетирип, санаага салышат...

Бирок, кудай конок – амалкөй, боорукер, куудул Куйручук баарын өзгөртөт...

Таш боордук менен боорукерликтин күрөшүүсү: Бай менен кедейдин ортосундагы конфликт – бар менен жокту, ак менен караны, жакшылык менен жамандыкты айырмалап, эненин мээримдүүлүгүн жана  Куйручуктун боорукердигин амалкөйлүгүн, куудулдугун айкын көрсөтө алат. 

Коюучу-режиссер – Э. Чокморова
Сүрөтчү- коюучу – А. Идирисов
Музыкалаштырган – Б. Исмаилов

Цена билета: 100 сом 
Билет баасы: 100 сом

Оплата с 3-х лет. До 3х лет покупает сопровождающий человек.

Кыргыз мамлекеттик М.Жангазиев атындагы куурчак театры
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева
Кыргызстан, г. Бишкек 720040, ул. Абдрахманова 230 A

Тел.: + 996 (312) 67 06 41, + 996 (312) 67 06 17
E-mail: teatrkukol1939@mail.ru