+996 (501) 50-05-00
+996 (555) 42-40-04

Адам

Адам

Адам

02 Декабрь
Пятница 19:30
Продолжительность: Уточняется
Стоимость: 300 - 1000 сом
Кыргызский театр оперы и балета им А.Малдыбаева

Описание

Приглашаем всех на второй в этом году показ балетного спектакля "АДАМ"! 

Балетный спектакль "АДАМ" окунет вас в альтернативный мир, где законы природы борются с законами человека, мир снов и реальности переплетаются и из этого рождаются существа: ангелы они или демоны? И задача каждого здесь ответить на этот вопрос. 

"АДАМ" - творение молодых артистов, балетмейстера, режиссеров и композитора, рефлексирующих об экологических и других трудностях, которые предстоит преодолеть человечеству в XXI веке.

Билеты в кассе Театра оперы и балета им. А. Малдыева (Абдрахманова, 167) или на сайте TICKET.KG

Справки по телефону +996 502 999 557 или на страницах

https://www.instagram.com/jerdin_baldary/
https://www.instagram.com/adam.eco.kg/

——
KG 

Баарыңыздарды "АДАМ" балет спектаклинин экинчи көрсөтүүсүнө чакырабыз!

"АДАМ" балет спектакли сизди жаратылыштын мыйзамдары адамдын мыйзамдары менен күрөшкөн, кыялдар жана чындык дүйнөсү чырмалышкан жана андан жандыктар жаралган альтернативдүү дүйнөгө батырат: алар периштелерби же жиндерби? Бул жерде ар кимдин милдети-бул суроого жооп берүү.

"АДАМ" - бул кылымда адамзат жеңе турган Экологиялык жана башка кыйынчылыктар жөнүндө ой жүгүрткөн жаш артисттердин, балетмейстердин, режиссерлордун жана композитордун жаратуусу.

Билеттер А. Малдыев атындагы опера жана балет театрынын кассасында (Абдрахманова, 167) же TICKET.KG
сайтында жеткиликтүү.

Маалыматтар телефон аркылуу +996 502 999 557 же инстаграм барактарда:

https://www.instagram.com/jerdin_baldary/
https://www.instagram.com/adam.eco.kg/

———
ENG 

We invite everyone to the second show of the ballet spectacle "ADAM" this year!

The ballet spectacle "ADAM" will plunge you into an alternative world where the laws of nature are fighting with the laws of humans, the world of dreams and reality are intertwined and creatures are born from it: are they angels or demons? And the task of everyone here is to answer this question.

"ADAM" is a creation of young artists, choreographer, directors and a composer reflecting on environmental and other difficulties that humanity will have to overcome in the XXI century.

Tickets are available at the ticket office of the Opera and Ballet Theater named after A. Maldybaev (Abdrakhmanova, 167) or on the TICKET.KG website

Phone inquiries +996 502 999 557 or on the pages:

https://www.instagram.com/jerdin_baldary/
https://www.instagram.com/adam.eco.kg/